Ukončení praxe – na co nezapomenout
Publikováno: 21 října, 2023
Dnes je: 08 prosince, 2023

Ukončení praxe – na co nezapomenout

 • Zrušení udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (tzv. registrace zdravotnického zařízení) na Krajském úřadě – KÚ má lhůtu 2 měsíce na vyřízení, je třeba zažádat včas.
 • Oznámení pacientům (např. vyvěsit na dveře ordinace) – mělo by se učinit 2 měsíce před ukončením + informovat pacienty, kde a v jaké lhůtě si mohou vyzvednout výpis či opis své zdravotnické dokumentace.
 • Originály zdravotnické dokumentace uložit do archivu na Krajském úřadě (nebo předat případnému nástupci).
 • Oznámení Finančnímu úřadu (a dořešení případného závěrečného daňového přiznání)
  a České správě sociálního zabezpečení (KÚ by měl FÚ informovat, je lepší ověřit).
 • Oznámení všem smluvním zdravotním pojišťovnám.
 • Oznámení všem dodavatelům, laboratořím + vypořádání případných pohledávek
  a závazků.
 • Vyřešení pracovně-právních vztahů se svými zaměstnanci.
 • Oznámení ÚZIS.
 • Ukončení profesního pojištění – více informací Ing. Kunrtová, tel. 234 709 629, po-čt od 13:00 – 16:00
 • Případná likvidace/prodej vybavení ordinace, pokud je vlastnictvím zubního lékaře.
 • Odhlášení z OSK, když již máš ukončenou praxi, nebo když víš, že ji budeš ukončovat.
 • Oznámit ČSK ukončení aktivní činnosti v komoře (již nehodlám vrtat).
 • Odhlášení ze SUJBu.